Boka ett bord

A woman pulling back a bar stool

BOKA DÖBLENSGATAN

Reserve a table

För fler än 8 personer, vänligen kontakta oss. Vi tar även emot drop-in.

För fler än 8 personer, vänligen kontakta oss. Vi tar även emot drop-in.

BOKA HAGASTADEN

Reserve a table

För fler än 8 personer, vänligen kontakta oss. Vi tar även emot drop-in.

För fler än 8 personer, vänligen kontakta oss. Vi tar även emot drop-in.